G4 Bekijk groter

G4

Begeleiding

Simulatiespel over de gemeentepolitiek.

Meer details

Praktisch

Type spel Begeleiding
Thema Actief burgerschap & Democratie
Setting Onderwijs, Gezinnen
Leeftijd 10 - 12 jaar, 12 - 14 jaar
Taal Nederlands
Aantal spelers 10 - 25
Aantal begeleiders 1 begeleider per 15 spelers (jeugdwerk) / 25 spelers (andere settings)
Speelduur 100 - 150 minuten
Trefwoorden gemeentepolitiek, gemeenteraad, gemeentebeleid, politiek, wereldburgerschapseducatie

Meer informatie

Dit verrassende simulatiespel start met het nabouwen van de eigen gemeente. De spelers plaatsen wegen, waterlopen, kerken, huizen, speeltuinen, bioscoop, winkels ... op de plattegrond van de gemeente.

Daarna spelen de leerlingen een gemeenteraad. Ze zetelen in 4 fictieve partijen, die elk hun stempel proberen te drukken op het beleid van de gemeente.

Ze worden geconfronteerd met een aantal problemen in de gemeente waarop ze in overeenstemming met hun partijprogramma moeten reageren.

De besluiten van de gemeenteraad worden zichtbaar gemaakt op de speelplattegrond. Al spelend worden de leerlingen beter vertrouwd met de bevoegdheden van een gemeente. Ze oefenen allerlei communicatieve vaardigheden en democratische attitudes: luisteren naar elkaar, samen een oplossing uitwerken, argumenteren, respect opbrengen voor elkaars mening ... 

De partij die het meest bijdraagt tot de welvaart en het welzijn van alle bewoners, maakt kans op de meeste stemmen en de burgemeesterssjerp.  


Gerealiseerd i.s.m. 'De Kracht van je Stem!', de educatieve dienst van het Vlaams Parlement.  

Gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018

Wil je in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober je leerlingen/jongeren tussen 10 en 14 jaar bevragen over verschillende thema’s m.b.t. jeugd in jouw gemeente? Met G4 kan je op een leuke, actieve en ervaringsgerichte manier polsen naar de mening van deze doelgroep en zal je een duidelijker beeld krijgen van wat er leeft bij hen.

Enerzijds levert het spel voor de medewerkers bij de jeugd- of vrijetijdsdienst directe input over de gemeente vanuit de kinderen zelf. Deze input kan je dan bijvoorbeeld voorleggen aan de toekomstige schepen van Jeugd als een werkbaar instrument.

Anderzijds helpt G4 de scholen om hun eindtermen rond o.a. 'opvoeden tot burgerzin' te verwezenlijken. Al spelend worden de leerlingen niet alleen meer vertrouwd met de bevoegdheden van een gemeente, ze oefenen tijdens het spel ook allerlei communicatieve vaardigheden en democratische attitudes: luisteren naar elkaar, samen een oplossing uitwerken, argumenteren, respect opbrengen voor elkaars mening ...

Bij een begeleiding van G4 komt één van onze speltrainers het spel ter plaatse spelen met je groep. De kostprijs is afhankelijk van de doelgroep.

  • Wil je het spel spelen met je leerlingen(bv. voor een scholenproject in het kader van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen), dan hanteren we de onderwijsprijzen voor kinderen buiten de vrije tijd (t.e.m. 25 spelers): € 145 + € 0,60/km (vervoers- en verplaatsingskost).
  • Wordt de begeleiding in de vrije tijd georganiseerd voor kinderen (< 30j), dan hanteren we de jeugdwerkprijzen (t.e.m. 15 spelers). Wil je G4 bv. met de kindergemeenteraad spelen om hen spelenderwijze te bevragen over jeugdkwesties in de gemeente, dan komt de prijs op € 90 + € 0,30 km (vervoers- en verplaatsingskost).

Voor het spel zelf reken je best 1,5 uur uit. Met nabespreking en bevraging/feedback wordt er aangeraden om 2 à 2,5 uur te voorzien.

Om een begeleiding van G4 te boeken, vul je best het online boekingsformulier in. We nemen dan contact met je op voor verdere afspraken.

>> PRIJZEN EN PRAKTISCHE INFO

>> Je kan het spel ook zelf begeleiden bij je groep, koop hier jouw exemplaar van 'G4'. 

Recensies

Schrijf uw recensie

G4

G4

Simulatiespel over de gemeentepolitiek.

Downloaden