Cyber-Scan Bekijk groter

Cyber-Scan

Download

Toolkit om het anticyberpestbeleid van je school vorm te geven.

Meer details

Praktisch

Type spel Download
Thema Inspraak & Participatie, Communicatie & Feedback, Sociale Vaardigheden
Setting Onderwijs
Leeftijd 18 + (Volwassenen)
Taal Nederlands
Aantal spelers 4 - 6 spelers
Aantal begeleiders 1 begeleider
Speelduur Minstens 2 uur voor het volledige traject of opsplitsbaar in 3 aparte fases
Trefwoorden Het anticyberpestbeleid op school vormgeven; cyberpesten voorkomen, snel detecteren en efficiënt oplossen; een positieve sfeer op school stimuleren; mediawijsheid versterken ...

Meer informatie

Met de opkomst van digitale technologieën is een nieuwe vorm van pesten ontstaan: cyberpesten.
Wist je dat 1 op 10 jongeren in Vlaanderen recent slachtoffer werd van pestgedrag via Facebook of sms?

Cyberpesten vindt vaak haar oorsprong in de school. Het is daarom belangrijk om als school daadkrachtig en efficiënt te reageren. Om basis- en secundaire scholen te helpen cyberpesten tegen te gaan, is er nu Cyber-Scan. Het is een interactieve toolkit om een concreet cyberpestbeleid uit te werken.

Een beleid ontwikkelen tegen cyberpesten helpt de school om het te voorkomen en effectief aan te pakken. De nadruk ligt op de betrokkenheid van zoveel mogelijk schoolactoren, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor de kenmerken van cyberpesten. 

Cyber-Scan is een interactieve toolkit bestaande uit 3 fases, die door schoolteams na elkaar of apart uitgevoerd kunnen worden.

In de 1ste fase wordt een inventarisatie gemaakt van het huidige schoolbeleid rond cyberpesten en worden bouwstenen voor een goed anticyberpestbeleid aangereikt. De bouwstenen zijn in 4 categorieën onder te brengen: preventie, detectie, interventie en nazorg. Tijdens een speelse groepsdiscussie wordt afgetoetst in hoeverre deze bouwstenen al aanwezig zijn in het huidige schoolbeleid en welke ontbreken. Zo geeft deze fase een overzicht van de sterktes en werkpunten van het eigen beleid.

De bouwstenen uit de 1ste fase, die op dat moment prioriteit hebben, worden meegenomen naar de 2de fase. Met behulp van (fictieve) apps wordt elke bouwsteen grondig geanalyseerd en bekeken hoe deze verbeterd kan worden.

De 3de fase bestaat uit het opstellen van een concreet actieplan. Aan de hand van de analyses uit de 2de fase worden concrete doelen vooropgesteld en personen binnen en buiten de school betrokken om dit doel te bereiken.

Het doel? Je school:

  • probeert cyberpesten te voorkomen, snel te detecteren en efficiënt op te lossen
  • moedigt inbreng van leerkrachten, ouders en leerlingen aan
  • is een sociaal netwerk met sterke connecties
  • stimuleert een positieve sfeer
  • vertrekt vanuit een goede portie mediawijsheid en sociale vaardigheden
  • evalueert of alles nog goed loopt en bepaalt waar verbetering nodig is

De poster, die dient als spelbord en reminder voor achteraf, kan je ook gratis aanvragen bij Mediawijs.

Ontwikkeld door De Aanstokerij in opdracht van Mediawijs (het Vlaamse kenniscentrum Mediawijsheid), in samenwerking met Gie Deboutte, de Universiteit Antwerpen en met steun van de Departementen Media en Onderwijs.

Je kan Cyber-Scan ook laten begeleiden door één van onze speltrainers. Vraag hier een begeleiding aan. Recensies

Schrijf uw recensie

Cyber-Scan

Cyber-Scan

Toolkit om het anticyberpestbeleid van je school vorm te geven.