Caleidoscopia - boek en kaartset

Koopspel

Caleidoscopia - spelen met diversiteit

 • Diversiteit gemeenschappelijk zichtbaar en bespreekbaar maken
 • Spelenderwijs leren omgaan met diversiteit in al haar dimensies
 • Elkaar duidelijk maken wat de eigen betekenisgeving is aan de dimensies van diversiteit

Meer details

39,90 €

Praktisch

Type spel Koopspel
Thema Diversiteit, Sociale Vaardigheden
Setting Andere, Jeugdwerk, Op de werkvloer
Leeftijd 16 - 18 jaar, 18 + (Volwassenen)
Taal Nederlands
Aantal spelers kleinere tot grote groepen
Aantal begeleiders 1 begeleider
Trefwoorden Diversiteit, kruispuntdenken, inzicht in verschillen en overeenkomsten, (sociale) identiteit, diversiteitsdimensies, mens- en wereldbeeld, perspectief

Meer informatie

Het spel is ontwikkeld op basis van de caleidoscopische visie. Daarin staan de volgende uitgangspunten centraal:

 • multi-dimensionaliteit in plaats van mono-dimensionaliteit 
 • insluiten in plaats van uitsluiten
 • ’en..en’ denken in plaats van ‘of..of’ denken 
 • gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Diversiteit is het (h)erkennen van verschillen en overeenkomsten tussen mensen en (h)erkennen dat deze verschillen en overeenkomsten in de omgang maatschappelijke betekenis krijgen.

De caleidoscopische visie laat zien dat niet één dimensie bepalend is. Het is alsof men kijkt door een caleidoscoop: met iedere beweging ontstaat een ander beeld, een ander perspectief. Bv. iemand is moeder en kan tevens ook dochter zijn, lesbisch, werkgever of werknemer, etc. Afhankelijk van de situatie en de onderlinge omgang met elkaar worden verschillen en overeenkomsten in eigenheid en (machts)positie ervaren.
 
Doel van het spel
 • Spelenderwijs leren omgaan met diversiteit in al haar dimensies
 • Diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maken
 • Elkaar duidelijk maken welke betekenis je geeft aan de dimensies van diversiteit
 • Met elkaar meer inzicht krijgen in hoe je met verschillen en overeenkomsten tussen  mensen kan en wil omgaan.

Kaartspel

Het kaartspel bestaat uit acht setjes van negen gekleurde kaarten, waarop acht dimensies van diversiteit plus een blanco kaart in negen talen benoemd zijn: Nederlands, Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Hongaars, Spaans en Turks.

Het doel van dit spel is om de invloed van diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken en spelenderwijs te leren om gaan met verschillen en overeenkomsten tussen mensen volgens de verschillende dimensies van diversiteit:

 1. levensfase
 2. gender en sekse
 3. etniciteit
 4. religie
 5. (beroeps)socialisatie
 6. talent en beperking
 7. seksuele identiteit
 8. sociale klasse

Boek

Het boek wordt gebruikt als een hulpmiddel bij de Caleidoscopiakaarten, maar kan ook apart gebruikt en aangekocht worden.

'Caleidoscopia, Spelen met Diversiteit: Theorie, Praktijk en Ervaring' richt zich op begeleiders die in hun werk te maken hebben met diversiteit en de invloed daarvan op hun eigen positie en op die van de mensen met wie ze werken en samenwerken. 

Het boek legt een verbinding tussen diversiteitstheorieën, het analysemodel 'kruispuntdenken' en ervaringen in het omgaan met diversiteit. Inspiratiebronnen, methodische uitgangspunten en diversiteitskwaliteiten worden beschreven. Ook zijn vijftig spelvormen met de diversiteitskaarten opgenomen.

Meer informatie vind je op www.caleidoscopia.nl.

Het spel is ontwikkeld en geproduceerd door het Netwerk Caleidoscopia.
Een uitgave van Garant Uitgevers.

Recensies

Schrijf uw recensie

Caleidoscopia - boek en kaartset

Caleidoscopia - boek en kaartset

Caleidoscopia - spelen met diversiteit

 • Diversiteit gemeenschappelijk zichtbaar en bespreekbaar maken
 • Spelenderwijs leren omgaan met diversiteit in al haar dimensies
 • Elkaar duidelijk maken wat de eigen betekenisgeving is aan de dimensies van diversiteit