Verzendingskosten

De verpakkingskost en administratieve handelingen zijn inbegrepen in de verzendingskost.

 • Voor bestellingen met leveradres in België:

Gewicht      

Verzendingskost  

0 - 349 g

€ 4,75

350 g–9,999 kg

€ 6,00

10–19,999 kg

€ 8,25

 • Voor bestellingen met leveradres in Nederland en Luxemburg

Gewicht

Verzendingskost

0 g - 349 g

10,00

350 g –9,999 kg

10,50

10 kg – 19,999 kg

€ 12,50

 • Voor bestellingen met leveradres in Frankrijk:

Gewicht

Verzendingskost

Tot 349 g

10,00

350 g – 9,999 kg

18,50

10kg 19,999 kg

22,50

 • Voor bestellingen met leveradres in Duitsland:

Gewicht

Verzendingskost

Tot 349 g

€ 10,00

350 g – 9,999 kg

13,00

10kg – 19,999 kg

15,00

 • Voor bestellingen met leveradres in Duitsland:

Gewicht

Verzendingskost

Tot 349 g

€ 10,00

350 g – 9,999 kg

€ 13,00

10kg – 19,999 kg

€ 15,00

 • Voor bestellingen met leveradres in The UK:

Gewicht

Verzendingskost

Tot 349 g

10,00

350 gr – 9,999 kg

18,00

10 kg19,99 kg

22,50

Leveringsvoorwaarden

 • Levering

De levering van producten zal, in de mate van het mogelijke, plaatsvinden binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen één tot drie werkdagen na het ontvangen van de betaling.

Binnen België wordt de bestelling binnen de week geleverd. Tijdens sluitingsdagen worden geen bestellingen verwerkt, deze worden verwerkt op de eerste openingsdag na de sluiting.

Sluitingsdagen 2019:

-         Kerstvakantiemaandag 24/12/18 t.e.m. maandag 07/01/19

-         Paasvakantie: maandag 15/04/19 t.e.m. maandag 22/04/19

-         Dag van de Arbeid: woensdag 1/05/19

-         O.L.H. Hemelvaartdonderdag 30/05/19 + vrijdag 31/05/19

-         Pinkstermaandagmaandag 10/06/19

-         Teamtweedaagse De Aanstokerij: donderdag 20/06 + vrijdag 21/06/19

-         Zomervakantiemaandag 22/07/19 t.e.m. maandag 05/08/19

-         O.L.V. Hemelvaart: donderdag 15/08/19

-         Allerheiligen: vrijdag 01/11/19

-         Wapenstilstand: maandag 11/11/19

-         Kerstvakantie: maandag 23/12/19 t.e.m. maandag 06/01/20

 

Om jullie beter van dienst te zijn, zijn we tijdens schoolvakanties vaker OPEN:

 • Krokusvakantie: open op dinsdag 05/03, woensdag 06/03 en vrijdag 08/03
 • Paasvakantie: open op dinsdag 09/04, woensdag 10/04 en vrijdag 12/04/'19
 • Herfstvakantie: open op dinsdag 29/10 en woensdag 30/10

Binnen Europa wordt de bestelling geleverd binnen de 2 weken. Buiten Europa binnen de 3 weken.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Tenzij anders aangegeven, omvatten onze prijzen in de webshop niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 • Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via DPD of koerierdienst.  

 •  Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.  

 • Klachten

Wij zien er op toe dat de bestelde artikelen in goede staat zijn. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een vervanging (indien voorradig) of terugbetaling.

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 8 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

Melding van een klacht dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. De goederen moeten in de originele verpakking op onze kosten teruggestuurd worden naar De Aanstokerij vzw, Naamsesteenweg 130, 3001 Leuven, België.

Na ontvangst van het retourpakket storten we het door de klant betaalde bedrag terug op zijn/haar rekening of we leveren, indien gewenst, een vervanging van het bestelde artikel of het beschadigde onderdeel op onze kosten. Als de klant in de plaats van het bedrag een ander artikel in de plaats wil, moet de klant de verzendingskosten hiervan betalen.  

 • Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in gaval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.  

 • Verzakingsrecht

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Om van het verzakingsrecht gebruik te maken, moeten de goederen in originele staat (ongebruikt en onbeschadigd) en in de originele verpakking op eigen risico en kosten teruggestuurd worden naar De Aanstokerij vzw, Naamsesteenweg 130, 3001 Leuven, België.

Na ontvangst van het retourpakket storten we het door de klant betaalde bedrag terug op zijn/haar rekening (exclusief verzendingskosten). Als de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Als de klant in de plaats van het bedrag een ander artikel in de plaats wil, moet de klant de verzendingskosten hiervan betalen.  

 • Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen … die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen treffen, ook al zijn deze voorzienbaar.