Verzendingskosten

// Je kan zelf je verzendoptie kiezen: via DPD om op het adres naar keuze te leveren of via Hytchers, een Belgische start-up in ecologische leveringen, waarbij je je pakje kan ophalen bij één van hun ophaalpunten.

// De verpakkingskost en administratieve handelingen zijn inbegrepen in de verzendingskost.

// Verzendingen binnen België met Hytchers komen op €4 per pakje.

// Voor verzendingen met DPD gelden de volgende prijzen, op basis van het gewicht van het pakje:

  • Voor bestellingen met leveradres in België:

Gewicht      

Verzendingskost  

0 - 349 g

€ 4,75

350 g–9,999 kg

€ 6,00

10–19,999 kg

€ 8,25

  • Voor bestellingen met leveradres in Nederland en Luxemburg

Gewicht

Verzendingskost

0 g - 349 g

10,00

350 g –9,999 kg

10,50

10 kg – 19,999 kg

€ 12,50

  • Voor bestellingen met leveradres in Frankrijk:

Gewicht

Verzendingskost

Tot 349 g

10,00

350 g – 9,999 kg

18,50

10kg 19,999 kg

22,50

  • Voor bestellingen met leveradres in Duitsland:

Gewicht

Verzendingskost

Tot 349 g

€ 10,00

350 g – 9,999 kg

€ 13,00

10kg – 19,999 kg

€ 15,00

  • Voor bestellingen met leveradres in The UK:

Gewicht

Verzendingskost

Tot 349 g

10,00

350 gr – 9,999 kg

18,00

10 kg19,99 kg

22,50

Leveringsvoorwaarden

Levering 

// Voor leveringen via DPD

- Leveringen in België: de levering van de bestelde producten zal, in de mate van het mogelijke, plaatsvinden binnen binnen 1 tot 3 werkdagen na het ontvangen van de betaling.

- Binnen Europa wordt de bestelling geleverd binnen de 2 weken. Buiten Europa binnen de 3 weken.

// Voor leveringen via Hytchers (enkel in België)

- Hytchers organiseert hun leveringen door het bestaande verkeer te hergebruiken en verzamelden hiervoor al een gemeenschap van meer dan 7.500 woon-werk-koeriers.

- Om op de hoogte te blijven van je zending, kan je je zending traceren via Track & Trace. Wanneer een pakket wordt verzonden, wordt er automatisch een link verstuurd via e-mail.

- De levertijd varieert omdat deze afhankelijk is van de beschikbaarheid van de Hytchersgemeenschap en onze openingsuren. Reken op minstens 5 werkdagen, dus ideaal voor niet-dringende bestellingen. Je kan je zending altijd volgen via Track & Trace of met ons contact opnemen via shop@aanstokerij.be

De openingstijden van de Hytchers afhaalpunten vind je online op www.hytchers.com

- Hoe je pakket ophalen? Zeg de verantwoordelijke op het Hytchers afhaalpunt dat je jouw pakket als ontvanger wilt ophalen en toon hem de geheime QR-code die je per e-mail hebt ontvangen.

// Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

// Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

// Tenzij anders aangegeven, omvatten onze prijzen in de webshop niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld.

// Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

// In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Sluitingsdagen 2020

Tijdens sluitingsdagen worden geen bestellingen verwerkt, deze worden verwerkt op de eerste openingsdag na de sluiting.

-         Kerstvakantiemaandag 23/12/'19 t.e.m. maandag 06/01/'20

-         Paasvakantie: maandag 13/04/'20 t.e.m. maandag 20/04/'20

-         Dag van de Arbeid: vrijdag 1/05/'20

-         O.L.H. Hemelvaartdonderdag 21/05/'20 + vrijdag 22/05/'20

-         Pinkstermaandagmaandag 01/06/'20

-         Teamtweedaagse De Aanstokerij: donderdag 25/06/'20 + vrijdag 26/06/'20

-         Sluitingsweken zomervakantiemaandag 20/07/'20 t.e.m. maandag 03/08/'20

-         O.L.V. Hemelvaart: /

-         Allerheiligen: /

-         Wapenstilstand: woensdag 11/11/'20

-         Kerstvakantie: maandag 21/12/'20 t.e.m. maandag 04/01/'21

Om jullie beter van dienst te zijn, zijn we tijdens schoolvakanties vaker OPEN:

  • Krokusvakantie: open op dinsdag 25/02, woensdag 26/02 en vrijdag 28/02/2'0
  • Paasvakantie: open op dinsdag 07/04, woensdag 08/04 en vrijdag 10/04/'20
  • Herfstvakantie: open op dinsdag 03/11, woensdag 04/11 en vrijdag 06/11/'20


Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via DPD of Hytchers.  

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.  

Klachten

Wij zien er op toe dat de bestelde artikelen in goede staat zijn. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een vervanging (indien voorradig) of terugbetaling.

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 8 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

Melding van een klacht dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. De goederen moeten in de originele verpakking op onze kosten teruggestuurd worden naar De Aanstokerij vzw, Naamsesteenweg 130, 3001 Leuven, België.

Na ontvangst van het retourpakket storten we het door de klant betaalde bedrag terug op zijn/haar rekening of we leveren, indien gewenst, een vervanging van het bestelde artikel of het beschadigde onderdeel op onze kosten. Als de klant in de plaats van het bedrag een ander artikel in de plaats wil, moet de klant de verzendingskosten hiervan betalen.  

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.  

Verzakingsrecht

De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Om van het verzakingsrecht gebruik te maken, moeten de goederen in originele staat (ongebruikt en onbeschadigd) en in de originele verpakking op eigen risico en kosten teruggestuurd worden naar De Aanstokerij vzw, Naamsesteenweg 130, 3001 Leuven, België.

Na ontvangst van het retourpakket storten we het door de klant betaalde bedrag terug op zijn/haar rekening (exclusief verzendingskosten). Als de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Als de klant in de plaats van het bedrag een ander artikel in de plaats wil, moet de klant de verzendingskosten hiervan betalen.  

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen … die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen treffen, ook al zijn deze voorzienbaar.