1/ Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.aanstokerij.be/shop met betrekking tot de op de webshop aangeboden producten.

Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de klant deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst. 

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Bijkomende voorwaarden van de koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vriblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.  

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met De Aanstokerij vzw worden beheerst door het Belgisch recht. Voor geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomsten is de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.

2/ Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Door deze gegevens in te geven op de website, geeft de klant ons de toestemming deze te gebruiken. Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. De klant heeft steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. 

Bekijk ons uitgebreid privacybeleid

Product toegevoegd aan verlanglijst

Om je surfervaring op onze website en webshop te optimaliseren, gebruiken wij cookies. Hiervoor hebben we je akkoord nodig.